...

In 1981/82 heeft een onderzoek naar de gezondheid van Noord-Amerikaanse artsen 22.071 mannelijke, gezonde artsen gerandomiseerd naar aspirine, β-caroteen, beide of een placebo. Na stopzetting van de studie in 1988 werden de artsen jaarlijks uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen over het gebruik van aspirine en een diagnose van kanker en dat tot in 2009 voor de hele groep en tot in 2015 voor de patiënten met prostaatkanker. De auteurs hebben het verband onderzocht tussen regelmatige inname van aspirine (> 3 tabletten/week) en optreden van een dodelijke prostaatkanker (metastasen of overlijden als gevolg van prostaatkanker).In 2009 hadden 502 mannen een letale prostaatkanker ontwikkeld. Regelmatige inname van aspirine voor en tijdens de studie correleerde met een lager risico op letale prostaatkanker (tijdens de studie HR 0,68, 95% in betrouwbaarheidsinterval 0,52-0,89; voor de studie: HR 0,54, 95% BI 0,40-0,74) in vergelijking met de mensen die geen aspirine gebruikten. Bij analyse van de overleving hebben 407/3.277 mannen bij wie een niet-letale (niet-gemetastaseerde) prostaatkanker was gediagnosticeerd, een letale ziekte ontwikkeld tussen de datum waarop de diagnose werd gesteld, en 2015. Inname van aspirine na de diagnose correleerde met een lager risico op letale prostaatkanker (HR 0,68, 95% BI 0,52-0,90) en een lagere totale sterfte (HR 0,72, 95% BI 0,61-0,9).Downer MK et al Regular Aspirin Use and the Risk of Lethal Prostate Cancer in the Physicians' Health Study. EUR Urol (2017). Online gepubliceerd op 8 februari 2017http://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2017.01.044http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0302283817300696