...

De onderzoekers hebben de gegevens doorgenomen van 3.538 patiënten die een prostatectomie hadden ondergaan als eerstelijnstherapie. 707 van die patiënten hebben een adjuvante androgeendeprivatietherapie gekregen en 728 hebben een recidief ontwikkeld. De onderzoekers hebben vastgesteld dat vier consecutieve metingen van het PSA-gehalte na de chirurgie, α4, volstonden om systematisch de tijd tot recidief te voorspellen. Hoe hoger de α4-waarde, des te hoger was de waarschijnlijkheid van recidief. Bijvoorbeeld, bij een patiënt die na een prostatectomie geen adjuvante androgeendeprivatietherapie heeft gekregen, betekent een α4-waarde lager dan 0,01 dat de kanker met een waarschijnlijkheid van 82% niet zal recidiveren binnen drie jaar en met een waarschijnlijkheid van 54% niet zal recidiveren binnen vier jaar. Omgekeerd betekent een α4-waarde van 0,02 tot 0,04 dat de waarschijnlijkheid van recidief van de kanker binnen twee en vier jaar respectievelijk 71% en 95% bedraagt. In geval van een α4-waarde hoger dan 0,04 bedraagt de waarschijnlijkheid van recidief binnen een en twee jaar respectievelijk 87% en 93%.Stura I et al.: A Simple PSA-Based Computational Approach Predicts the Timing of Cancer Relapse in Prostatectomized Patients. Cancer Res 2016 76;17:4941-4947; DOI:10.1158/0008-5472.CAN-16-0460