...

De mediane follow-up bedroeg 10,9 maanden (IQR 8,1-14,1). Wat de progressievrije overleving betreft, noteerde men een progressie van de aandoening of overlijden bij 77 (73%) van de 106 patiënten in de ramucirumabgroep, 68 (67%) van de 102 in de merestinibgroep, en 76 (75%) van de 101 in de placebogroep. De mediane progressievrije overleving bedroeg 6,5 maanden (80% CI 5,7-7,1) in de ramucirumabgroep, 7,0 maand (6,2-7,1) in de merestinibgroep, en 6,6 maanden (5,6-6,8) in de placebogroep (ramucirumab tegenover placebo HR 1,12 [80% CI 0,90-1,40], p=0,48; merestinib tegenover placebo HR 0,92 [0,73-1,15], p=0,64). De progressievrije overleving na zes maanden was 54% (80% CI 47-60) in de ramucirumabgroep, 59% (52-66) in de merestinibgroep, en 56% (49-62) in de placebogroep. De 12-maand progressievrije overleving was 11% (80% CI 6-16) in de ramucirumabgroep, 13% (8-19) in de merestinibgroep, en 10% (6-15) in de placebogroep.Een vermindering van de dosis was vereist bij 13 (13%) van de 104 patiënten in de ramucirumabgroep, twee (4%) van de 52 in de intraveneuze placebogroep, 13 (13%) van de 102 in de merestinibgroep, en vijf (10%) van de 48 in de orale placebogroep. De meest voorkomende behandelingsgerelateerde bijwerkingen van graad 3 of erger, die voorkwamen bij meer dan 10% van de patiënten waren neutropenie (51 [49%] van de 104 patiënten in de ramucirumabgroep; 48 [47%] van de 102 in de merestinibgroep; en 33 [33%] van de 100 in de placebogroep), trombocytopenie (36 [35%]; 19 [19%] en 17 [17%]), en anemie (28 [27%]; 16 [16%]; en 19 [19%]). Ernstige behandelingsgerelateerde bijwerkingen werden genoteerd bij 53 (51%) patiënten in de ramucirumabgroep, 56 (55%) in de merestinibgroep, en 48 (48%) in de placebogroep. De meest frequente ernstige bijwerkingen, die meer voorkwamen in de experimentele groepen dan in de placebogroep waren cholangitis (vijf [5%] patiënten in de ramucirumabgroep en een [1%] in de placebogroep) en sepsis (vier [4%] en twee [2%]) in de ramucirumabgroep, en neutropenie en longembool in de merestinibgroep (beide kwamen voor bij vijf [5%] patiënten in de merestinibgroep en een [1%] in de placebogroep). Valle, J. W., Vogel, A., Denlinger, C.,S. et al. Addition of ramucirumab or merestinib to standard first-line chemotherapy for locally advanced or metastatic biliary tract cancer: a randomised, double-blind, multicentre, phase 2 study. Lancet Oncol 2021; 22: 1468-82. DOI:https://doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00409-5