...

Een grote studie bij patiënten met teelbalkanker toont aan dat radiotherapie efficiënter is dan chemotherapie bij patiënten in een stadium IIa (invasie van kankercellen in één of meer regionale lymfeklieren, die echter kleiner zijn dan 2 cm). Bij patiënten met een seminoom stadium IIa bleef radiotherapie efficiënter dan chemotherapie na correctie voor alle potentiële vertekenende factoren. Bij patiënten met een teelbalkanker stadium IIb was de totale overleving (OS) vergelijkbaar met polychemotherapie en radiotherapie.Glaser SM et al.: Stage II Testicular Seminoma: Patterns of Care and Survival by Treatment Strategy Clinical Oncology 2016; DOI: doi.org/10.1016/j.clon.2016.02.008