...

De meeste klieren met een diameter van minder dan 24 mm worden gecontroleerd met een totale dosis van 50,4 Gy verdeeld in fracties van 1,8 Gy. Voor de grotere klieren was een dosis van 55,8 Gy nodig, vooral met een concomiterende chemotherapie. Hogere doses voor die klieren zouden de intestinale toxiciteit kunnen verhogen. (referentie: Hata M et al. Gynecologic Oncology. 2013;131:99)