...

De resultaten van de radiotherapie verschilden sterk en werden beïnvloed door de ligging, de grootte en de reseceerbaarheid van de tumor. Op geschikte plaatsen kan een agressieve behandeling met resectie en sterk gefractioneerde radiotherapie de beste resultaten geven. (referentie: Scott MT et al. J Clin Oncol. 2013;36:174)