...

De vorsers hebben de gegevens geanalyseerd van 748 patiënten met een gevorderd NSCLC die radiotherapie op de thorax hadden gekregen. Na de behandeling hebben 77 patiënten (10,3%) een ernstig cardiaal accident (myocardinfarct of hartfalen) vertoond. Het risico op cardiale accidenten steeg naarmate de stralingsdosis op het hart toenam, vooral bij patiënten die geen coronair lijden vertoonden voor de radiotherapie.Op grond van deze resultaten raden de auteurs aan om hoge stralingsdoses op het hart in de mate van het mogelijke te mijden en pleiten ze voor een veel lagere stralingsdosis bij radiotherapie op het hart dan de doses die momenteel worden aanbevolen (10 Gy in plaats van 20 Gy zoals nu wordt aanbevolen).Atkins KM et al. Cardiac Radiation Dose, Cardiac Disease, and Mortality in Patients With Lung Cancer. Journal of the American College of Cardiology Volume 73, Nummer 23, Juni 2019, DOI: 10.1016/j.jacc.2019.03.500; http://www.onlinejacc.org/content/73/23/2976