...

Na een mediane follow-up van 25,9 maanden (95% CI 25,5-26,0) bemerkte men geen statistisch significant verschil wat betreft algemene ernstige (graad 3-5) toxiciteit tussen beide groepen: het gemiddeld aantal events per patiënt bedroeg 4,8 (95% CI 4,2-5,4) voor cisplatine en 4,8 (4,2-5,4) voor cetuximab (p = 0,98). Ook de algemene toxiciteit, wat betreft alle graden, toonde geen statistisch significant verschil: 29,2 (95% CI 27,3-31,0) in de cisplatinegroep versus 30,1 (28,3-31,9) in de cetuximabgroep (p = 0,49).Gedurende de acute periode was er evenmin een verschil wat betreft ernstige kortetermijntoxiciteit tussen beide groepen: het gemiddeld aantal events per patiënt was 4,4 (95 % CI 3,9-4,97) voor de cisplatinegroep versus 4,4 (3,8-4,9) voor de cetuximabgroep (p = 0,84). Ook voor de kortetermijntoxiciteit, wat betreft alle graden was er geen significant verschil: het gemiddeld aantal events per patiënt was 20,0 (95% CI 18,8-21,1) in de cisplatinegroep versus 20,4 (19,2-21,5) in de cetuximabgroep (p = 0,64).Ook wat de laattijdige toxiciteit betreft, was er geen statistisch significant verschil tussen cisplatine- en cetuximabgroepen: voor de ernstige gemiddeld 0,4 versus 0,5 events per patiënt (p = 0,53), en voor de totale gemiddeld 9,4 versus 9,9 events per patiënt (p = 0,49). De aard van de toxiciteit verschilde tussen beide groepen: voor cisplatine noteerde men als ernstige acute toxiciteit vooral gastro-intestinale problemen (gemiddeld 2,12 events per patiënt) en de meest voorkomende laattijdige toxiciteit bestond uit gastro-intestinale verschijnselen (gemiddeld 0,2 events per patiënt) en aantasting van het labyrint (oorsymptomen bestaande uit gehoorverlies, tinnitus, en vertigo; gemiddeld 0,1 event per patiënt). Cisplatine veroorzaakte eveneens meer hematologische, metabole, en renale toxiciteit dan cetuximab. Voor cetuximab, bestond de meest voorkomende ernstige toxiciteit eveneens uit gastro-intestinale problemen (gemiddeld 1,9 acute en 0,2 laattijdige events per patiënt). Cetuximab veroorzaakte ook meer huidtoxiciteit en infusiereacties in de acute fase dan cisplatine.Deze vergelijkbare toxiciteit ging daarentegen wel gepaard met een significant verschil, wat betreft de tweejaarsoverleving, tussen cisplatine en cetuximab (97,5% versus 89,4%, HR 5,0 [95% CI 1,7-14,7], p = 0,0012) en het optreden van recidief binnen de twee jaar (6,0% versus 16,1%, 3,4 [1,6-7,2]; p = 0,0007), dit telkens in het voordeel van cisplatine.Mehanna, H., Robinson, M.,Hartley,A. et al: Radiotherapy plus cisplatin or cetuximab in low-risk human papillomavirus-positive oropharyngeal cancer (De-ESCALaTE HPV): an open-label randomised controlled phase 3 trial. Lancet 2019; 393: 51-60. Published Online. November 15, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32752-1.