...

Door vergelijking van de gegevens van patiënten die werden bestraald wegens borstkanker, en de algemene vrouwelijke populatie kan het coronaire risico als gevolg van bestraling van het hart worden becijferd. Als het hart van vrouwen zonder vasculaire risicofactoren een stralingsdosis van 3 Gy krijgt op de leeftijd van 50 jaar, stijgt de waarschijnlijkheid van sterfte aan coronairlijden voor de leeftijd van 80 jaar met 0,5% (van 1,9 naar 2,4%) en stijgt de waarschijnlijkheid van ernstige coronaire accidenten met 0,9% (van 4,5 naar 5,4%).Bij een vrouw van diezelfde leeftijd zonder andere vasculaire risicofactoren verhoogt een stralingsdosis van 10 Gy op het hart de coronaire sterfte en de incidentie van ernstige coronaire accidenten met respectievelijk 1,5% en 3,2%. (referentie: Darby S et al. N Engl J Med. 2013;368:987)