...

De significante vermindering in VAS-score trad sneller op in de RFA-groep en duurde bovendien langer dan in de alcoholgroep. Een maximale reductie in VAS-score trad bij 85,71% van de patiënten in de RFA-groep reeds op in de eerste week tegenover slechts bij 42,85% van de patiënten in de alcoholgroep en dan nog pas in de tweede week. Bovendien persisteerde deze vermindering in VAS-score langer in de RFA-groep (drie maanden tegenover twee maanden in de alcoholgroep) en waren de bekomen verminderde VAS-scores gedurende de hele post-interventie drie-maand periode significant lager in de RFA-groep dan in de alcoholgroep (p < 0,001).Dit is in overeenstemming met de scores voor algemeen waargenomen tevredenheid die eveneens maximaal verbeterden (bij 85,76 %) na week 1 en laag bleven tot na minstens drie maanden in de RFA-groep, terwijl dit in de alcoholgroep slechts het geval was na week 2 en voor maar 41,68%. Deze vermindering hield in de alcoholgroep bovendien meestal niet langer dan twee maanden stand.De belangrijkste mediane vermindering van de behoefte en het gebruik van orale opioïden werd eveneens sneller waargenomen in de RFA-groep en was bovendien meer uitgesproken: 0,00 (0 - 45 mg) na week 1 in de RFA-groep tegenover 20,00 (0-135 mg) na week 2 in de alcoholgroep. Tevens verminderde dit verbruik nog verder progressief tijdens de postinterventieperiode in de RFA-groep, hetgeen niet het geval was in de alcoholgroep.De algemene levenskwaliteit scores toonden een verbeterde levenskwaliteit van week 1 tot week 12 in de RFA-groep en slechts van week 2 tot week 8 in de alcoholgroep.Bijwerkingen waren nooit zeer ernstig en bestonden voornamelijk uit diarree, hypotensie, injectiepijn en rugpijn. Deze kwamen voor zonder significant verschil voor beide groepen (p = 0,28). Transiënte paresthesie na de procedure werd niet waargenomen in de RFA-groep en bij 21 deelnemers in de alcoholgroep (70%; p < 0,001) en is te wijten aan het verspreiden van de alcohol naar de thoracale sensorische zenuwen. Abdominale koliekpijn trad meer op in de RFA-groep (22 deelnemers; 73,3%) dan in de alcoholgroep (negen deelnemers; 30%) (p = 0,001).RFA werkt dus sneller, langduriger, bij een groter aantal patiënten en heeft een beter veiligheidsprofiel dan alcoholinjectie.Amr1, S.A., Reyad, R.M., Othman, A.H. et all.: Comparison between radiofrequency ablation and chemical neurolysis of thoracic splanchnic nerves for the management of abdominal cancer pain, randomized trial. Eur J Pain 22 (2018) 1782--1790. Accepted for publication 13 June 2018. doi:10.1002/ejp.1274.