...

Ze werden al voorgesteld op de ASCO 2014 en tonen de superioriteit, op het vlak van de PFS, voor de drievoudige combinatie van panobinostat (LBH589), bortezomib en dexamethason, in vergelijking met de klassieke associatie van bortezomib/ dexamethason bij patiënten met een recidiverend of refractair multipel myeloom. Op basis van deze resultaten werd panobinostat voorgelegd voor goedkeuring aan het EMA en aan de FDA, die een prioritaire evaluatie aan de molecule heeft toegekend.