...

In deze studie werd de evolutie van de PSA-waarden bestudeerd bij 197 mannen die gedurende meerdere jaren actief werden opgevolgd omwille van laagrisicoprostaatkanker en een behandeling ondergingen met 5ARI.De laagste PSA-waarden werden meestal bekomen na zes maanden en bedroegen gemiddeld een daling met 34%. 76% vertoonde een daling van de PSA. Bij 25 mannen (11,2%) noteerde men geen daling maar een stijging van de PSA. Een controlebiopsie bevestigde een progressie in Gleasonscore bij 16 onder hen.De daling in PSA na 6 maanden was significant meer uitgesproken in de groep die nooit algemene pathologische progressie vertoonde: een gemiddelde daling van de PSA met -1,46 ng/ml t.o.v. slechts -0,45 ng/ml bij de groep die vroeg of laat progressief werd.Ook de controlebiopsies bevestigden, dat bij deze patiënten, die geen stijging in Gleasonscore vertoonden, een betere daling van de PSA werd waargenomen na 6 maanden dan in de groep waar dit wel het geval was (-1,54 ng/ml t.o.v. -0,57 ng/ml).Deze studie toont aan dat de daling van de PSA na 6 maanden 5ARI behandeling duidelijk minder is bij patiënten die vroeg of laat progressie zullen vertonen.Narhari Timilshina et al.: 
PSA velocity in men starting 5-Alpha-Reductase Inhibitors at the time of starting active surveillance is a predictor of pathological progression in low-risk prostate cancer. The Journal of Urology, Vol. 197, No. 4S, Supplement, Monday, May 15, 2017