...

Deze retrospectieve studie vergelijkt de klinische resultaten van 343 patiënten met slokdarmkanker, die in de periode 2007 tot 2014 behandeld werden met definitieve chemoradiotherapie. De radiotherapie bestond bij 132 patiënten uit een behandeling met protonenstraalbundels en bij 211 patiënten uit klassieke radiotherapie. Het verband tussen patiënt/ behandelingsvariabelen en overleving werd nagegaan door een Cox proportioneel regressiemodel. De patiënt/ behandelingsvariabelen waren algemeen goed vergelijkbaar, behalve voor leeftijd en ras.In vergelijking met klassieke radiotherapie toonde de behandeling met protonenstraalbundels een betere algemene overleving (p = 0,011) en progressievrije overleving (p = 0,001). Eveneens was er een langere periode van afwezigheid van metastasen op afstand (p = 0,031) en afwezigheid van locoregionaal recidief (p = 0,075). Tussen deze twee behandelingsgroepen werden geen significante verschillen waargenomen, wat betreft toxiciteit.Een multivariate analyse toonde in vergelijking met protonbehandeling voor klassieke radiotherapie een slechtere algemene overleving (hazard ratio 1,454; p = 0,01) en progressievrije overleving (hazard ratio 1,562; p = 0,001), net als een minder lange periode van afwezigheid van locoregionaal recidief (hazard ratio 1,461; p = 0,.041).De subgroepanalyse, volgens klinisch stadium, toonde een merkelijk hogere vijfjaarsoverleving (34,6% versus 25,0%, p = 0,038) en progressievrije overleving (33,5% versus 13,2%, p = 0,005) in de protontherapiegroep bij patiënten met stadium III. Nochtans werden er geen significante verschillen in overleving weerhouden in patiënten met stadium I / II.Mian Xi, et al.: Comparative Outcomes After Definitive Chemoradiotherapy Using Proton Beam Therapy Versus Intensity Modulated Radiation Therapy for Esophageal Cancer: A Retrospective, Single-Institutional Analysis. Int J Radiation Oncol Biol Phys, Vol. 99, No. 3, pp. 667 - 676, 2017 http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.2017.06.2450.