...

De auteurs hebben een prospectief cohortonderzoek uitgevoerd bij 183 patiënten met een prostaatkanker met een laag risico, een serum-PSA-spiegel < 10 ng/ml, een stadium cT1-cT2a en een Gleasonscore ≤ 6. Voor de radicale prostatectomie werden stelselmatig een MRI van het bekken en een MR-spectroscopie uitgevoerd. Bij een prostaatkanker met een laag risico bleek de gevoeligheid van de T2-gewogen MRI-beelden bij de detectie van prostaatkanker af te hangen van de Gleasonscore, althans als de tumor kleiner was dan 1 cm³. De resultaten waren beter als de tumor ≥ 1 cm3 was. Het nut van MR-spectroscopie blijkt in die indicatie beperkt te zijn. (referentie: Vargas HA et al. Radiology. 2012;265:478)