...

Dat is de conclusie van een analyse van 5 miljoen medische gegevens afkomstig van twee grote Amerikaanse ziekenhuissystemen, dat van de Universiteit van Stanford (1994 tot 2013) en dat van het Mount Sinai Hospital in New York (2000 tot 2013). Mannen die chemotherapie hadden gekregen, werden niet meegeteld gezien de mogelijke relatie tussen chemotherapie en cognitieve deficits. Na 2,7 jaar follow-up was het risico op ontwikkeling van een ziekte van Alzheimer bij de 2397 patiënten die een androgeendeprivatietherapie hadden gekregen, bijna tweemaal zo hoog (RR = 1,88; 95% BI: 1,10 tot 3,2, p = 0,02) alsf bij de 14 491 patiënten die geen androgeendeprivatietherapie hadden gekregen. Het was zelfs 2,12-maal hoger bij de mannen die een hormoontherapie gedurende meer dan een jaar hadden gekregen (95% BI: 1,11 tot 4,03, p = 0,01). In de groep die een hormoontherapie had gekregen, was het risico significant hoger bij de patiënten die de behandeling gedurende meer dan 12 maanden hadden gekregen, dan bij de patiënten die gedurende een kortere periode waren behandeld (p = 0,016).