...

Dat blijkt uit een studie waarin aanvankelijk 453 mannen in zes centra betrokken waren. De groep die uiteindelijk weerhouden werd, bestond uit 195 mannen van 40 jaar of ouder die beschikten over voldoende gegevens voor een definitieve analyse. Deze onderzoekers hebben eerste straal urinestalen van mannen verzameld voor een initiële biopsie of voor een opvolgbiopsie die voorzien werd omwille van verdachte bevindingen bij het rectaal toucher of omwille van PSA waarden > 2 tot < 10 ng/ml. Ze hebben een RNA-extract van de stalen geanalyseerd en het aantal kopieën berekend van de genen ERG, PCA3 en SPDEF. De som van de genormaliseerde RNA-waarden van ERG en PCA3 ten opzichte van SPDEF is wat eerst de EXO106-score genoemd werd (nu ExoIntelliScore Prostate). De EXO106-test geeft een getal van 0 tot 30 dat de waarschijnlijkheid dat een prostaatbiopsie positief is voor kanker aangeeft. Voor de hooggradige ziekte waren de positieve en negatieve predictieve waarden 97,5% en 34,5% en de sensibiliteit was 95,2%. In de analyses die gebruik maken van RNA van PSA, verbetert de EXO106-score in combinatie met standaardparameters (gedefinieerd als de PSA-waarden, de leeftijd, het ras en de familiale voorgeschiedenis) duidelijk de voorspelbaarheid om een hooggradige prostaatkanker te ontwikkelen ten opzichte van de standaardparameters alleen (oppervlakte onder de curve (AUC) 0,803 tegen 0,672 , p < 0,0009).