...

Naar alle waarschijnlijkheid zal het nieuwe gradatiesysteem het Gleason-systeem vervangen. Het is immers (1) eenvoudiger en intuïtiever en (2) preciezer bij het voorspellen van de prognose en (3) het kan de frequentie van overbehandeling verlagen bij patiënten met een indolente prostaatkanker. Zelfs na de recente revisie van 2014 kan het Gleason-gradatiesysteem eenzelfde score toekennen aan patiënten wier risico nochtans significant verschilt. Een overwegend goed gedifferentieerde kanker met een kleinere, minder goed gedifferentieerde component kan een Gleason-score krijgen van 7 (3 + 4 = 7). Een overwegend weinig gedifferentieerde kanker met een kleine component van goed gedifferentieerd kankerweefsel kan eveneens een Gleason-score krijgen van 7 (4 + 3 = 7). Het systeem van de groep van dr. Epstein omvat vijf graden: - Graad 1: Gleasonscore ? 6 - Graad 2: Gleasonscore 3 + 4 = 7 - Graad 3: Gleasonscore 4 + 3 = 7 - Graad 4: Gleasonscore van 8 - Graad 5: Gleasonscore van 9-10 In een studie bij meer dan 20.000 mannen met prostaatkanker bij wie een radicale prostatectomie was uitgevoerd, hebben de onderzoekers belangrijke verschillen in de waarschijnlijkheid van biochemische progressie zonder remissie over vijf jaar ontdekt voor de Gleasonscores ? 6 (96%), 3 + 4 (88%), 4 + 3 (63%), 8 (48%) en 9-10 (26%). Bij uni- en multivariate analyse gaf het systeem met vijf graden de beste prognostische discriminatie voor alle cohorten. Met het nieuwe gradatiesysteem kunnen de artsen de patiënten beter uitleg geven over de mate van agressiviteit van de kanker en de beste behandeling volgens de graad. Het nieuwe systeem vindt echter maar traag ingang en waarschijnlijk zullen beide classificatiesystemen nog meerdere jaren parallel worden gebruikt. De auteurs raden aan om het nieuwe gradatiesysteem te gebruiken samen met het Gleasonsysteem tot het nieuwe systeem op grote schaal wordt aanvaard en toegepast om verwarring te voorkomen zoals 'Gleasonscore 3 + 4 = 7 (graad 2)'.