...

De studie werd uitgevoerd bij patiënten met een hodgkinlymfoom stadium IA - IIA zonder mediastinale massa bij wie een PET-scan (positronemissietomografie) was uitgevoerd na drie cycli doxorubicine, bleomycine, vinblastine en dacarbazine. 143 patiënten met een positieve PET-scan (PET-score 3-5) hebben een extra cyclus gekregen en radiotherapie van het veld met de tumor. 419 patiënten in volledige metabole remissie werden gerandomiseerd naar radiotherapie van het aangetaste veld (n = 208) of geen extra behandeling (n = 211). De vorsers hebben de correlatie onderzocht tussen de PET-score en de risicofactor voor behandeling en de overleving zonder ziektespecifieke gebeurtenissen.Een hoge PET-score correleerde met een minder goede overleving zonder ziektespecifieke gebeurtenissen voor (p < 0,001) en na correctie (p = 0,01) voor het initiële risico. Enkel bij de patiënten met een PET-score van 5 na chemotherapie (gedefinieerd als een absorptie ≥ 3 keer de maximale absorptie in de lever) werd een hoger risico op verergering van de tumor en overlijden als gevolg van het hodgkinlymfoom waargenomen. Bij die patiënten was de hazard ratio (HR) 9,4 (95% BI = 2,8-31,3) in vergelijking met de patiënten met een PET-score van 3 en was de HR 6,7 (95% BI = 1,4-31,7) in vergelijking met de patiënten met een PET-score van 4. Een PET-score van 5 correleerde ook met een lagere progressievrije overleving en een slechtere totale overleving.Barrington SF et al: Positron Emission Tomography Score Has Greater Prognostic Significance Than Pretreatment Risk Stratification in Early-Stage Hodgkin Lymphoma in the UK RAPID Study . DOI: 10.1200/JCO.18.01799 Journal of Clinical Oncology. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 21 mei 2019. https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.18.01799?journalCode=jco