...

Het ziektestadium blijkt bovendien geen prognostische betekenis te hebben bij p16-positieve patiënten. Het is daarom nuttig p16 te bepalen bij een spinocellulair carcinoom van de orofarynx. (referentie: Oguejiofor KK et al. Clinical Oncology. 2013;25:630)