...

In deze studie was de gestandaardiseerde relatieve vijfjaarsoverleving het hoogst bij een spinocellulair carcinoom van de vulva (69%) en de aars (65,9%) en het laagst bij peniskanker (47,4%) en keelkanker (51,2%). De overleving bij baarmoederhalskanker, peniskanker en keelkanker daalde met de leeftijd. De meeste aan HPV-gerelateerde kankers werden gediagnosticeerd bij blanken (de studie werd uitgevoerd in de Verenigde Staten). De gestandaardiseerde relatieve vijfjaarsoverleving bij alle aan HPV-gerelateerde kankers was significant hoger bij blanken dan bij zwarten. De overleving was het slechtst en het verschil per ras het grootst bij keelkanker (32,4% bij zwarten en 53,5% bij blanken) en peniskanker (respectievelijk 34,7% en 48,4%). Wat kankers betreft die zowel bij mannen als bij vrouwen voorkomen, betrof meer dan de helft van de gevallen van spinocellulair carcinoom van de aars en het rectum vrouwen tegen slechts 29% van de gevallen van spinocellulaire keelkanker. De relatieve vijfjaarsoverleving bij aarskanker was hoger bij vrouwen (69,3%) dan bij mannen (59,8%). Ook bij rectumkanker was de vijfjaarsoverleving hoger bij vrouwen dan bij mannen (61,2% versus 45,5%). De overleving bij keelkanker daarentegen was lager bij vrouwen (49,8%) dan bij mannen (51,7%). Razzaghi H et al. Five-year relative survival for human papillomavirus-associated cancer sites. Cancer 124: 203-211, 2018. DOI: 10.1002/cncr.30947. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.30947/abstract