...

De resultaten bij patiënten jonger dan 60 jaar met een burkittlymfoom zijn tijdens de onderzochte periode verbeterd. Prognostische factoren zijn de leeftijd, het ras en het ziektestadium. De auteurs stellen een nieuwe score voor om de prognose van nieuw gediagnosticeerde patiënten te ramen en om de patiënten in latere studies te stratificeren. (referentie: Castillo JJ et al. Cancer. 2013;119:3672)