...

Een Zweedse groep heeft een studie uitgevoerd bij 619 patiënten met borstkanker waarin de prognose werd vergeleken naargelang van de dichtheid van het borstklierweefsel. Na correctie voor andere risicofactoren (leeftijd op het ogenblik van de diagnose, grootte en graad van de tumor, invasie van okselklieren, hormoonreceptoren, periode van de diagnose) en de bmi was de kankersterfte hoger bij de patiënten met dicht borstklierweefsel dan bij de patiënten met borsten met vetinvolutie (hazard ratio [HR] 2,56; 95% betrouwbaarheidsinterval: 1,07-6,11). De auteurs merken op dat er een "dosiseffect" was. Het behandelingsschema dat de patiënten gekregen hadden, had geen significant effect op het resultaat. Bij een gestratificeerde analyse was het verschil kleiner als de kanker werd ontdekt tijdens een systematische screening (HR: 2,04; 95% BI: 0,49 - 8,49) dan als de kanker symptomen veroorzaakte (HR 3,40; 1,06 - 10,90).Olsson A et al.: Breast density and mode of detection in relation to breast cancer specific survival: a cohortstudy. BMC Cancer 2014, 14: 229.