...

De studie werd uitgevoerd bij 1.447 vrouwen. Van die vrouwen had 18,9% ernstig overwogen om een profylactische heterolaterale mastectomie te laten uitvoeren en 7,6% liet de ingreep ook uitvoeren. De meeste patiënten (68,9%) die een profylactische heterolaterale mastectomie hadden ondergaan, vertoonden geen belangrijke genetische of familiale risicofactoren. De beslissing om een profylactische heterolaterale mastectomie te laten uitvoeren, correleerde significant met een genetische test, een familiale geschiedenis van borst- en/of ovariumkanker, het uitvoeren van een MRI, hogere studies en meer ongerustheid over het optreden van een recidief.