...

Hij heeft die prijs gekregen voor zijn project Platform voor klinisch en translationeel onderzoek voor een beter diagnostisch en therapeutisch beleid bij hersenmetastasen. Een erkenning voor professor Awada en zijn team, die het project hebben opgestart in juni 2017.