...

Tijdens de eerste 2,5 jaar van de follow-up was het aantal vrouwen bij wie een invasieve baarmoederhalskanker werd gediagnosticeerd, lager bij de vrouwen die werden gescreend op HPV, dan in de cytologiegroep, maar het verschil was niet significant (0,79, 95% betrouwbaarheidsinterval [BI] = 0,46 - 1,36), maar na 2,5 tot 5 jaar follow-up was het verschil wel significant (0,45, 95% BI = 0,25 - 0,81). De cumulatieve detectie van invasieve kanker 8 jaar na inclusie in de studie was 46,7 per 100 000 in de HPV-groep en 93,6 per 100 000 in de cytologiegroep, een significant verschil in het voordeel van screening op HPV (0,60, 95% BI = 0,40 - 0,89 ).