...

De stichting Kankerregister heeft de prevalentie van kanker over een, vijf, tien, vijftien en 20 jaar geraamd op basis van de beschikbare gegevens (incidentie en overlijden). Meer dan 425.000 mensen (ongeveer 205.000 mannen en 220.000 vrouwen) bij wie tijdens de afgelopen 20 jaar (1991-2010) een diagnose van kanker werd gesteld, waren in leven op 31 december 2010. Vier procent van de Belgische bevolking leeft dus met kanker of heeft tijdens de laatste 20 jaar kanker gehad. Het ging onder meer om 130.000 vrouwen met borstkanker en 55.000 mannen of vrouwen met colorectale kanker. De helft van die patiënten was 70 jaar of ouder (210.000 patiënten). Dat betekent dat bij één op de zes 70-plussers een diagnose van kanker werd gesteld tijdens de laatste 20 jaar.Prevalentie over vijf jaar Meer dan 182.000 mensen (ongeveer 90.000 mannen en 92.000 vrouwen) bij wie tijdens de laatste vijf jaar (2006-2010) een diagnose van kanker werd gesteld, was nog in leven op 31 december 2010. 60% van die mensen had borstkanker (43.980 vrouwen), prostaatkanker (38.490 mannen) of een colorectale kanker (28.800 mannen en vrouwen). Deze drie kankers zijn de frequentste kankers over een periode van vijf jaar. In deze populatie was 44% 70 jaar of ouder (80.000). Bron: Stichting Kankerregister