...

In deze studie werden 119 patiënten met een lokaal uitgebreid adenocarcinoma van de oesophagogastrische junctie (Siewert types I - III) preoperatief ad random ingedeeld in twee groepen: een groep (59 patiënten) werd enkel behandeld met pre-op chemo (de chemotherapiegroep), de andere (60 patiënten) kreeg naast de chemobehandeling ook radiotherapie (de chemoradiotherapiegroep).De lokale tumorvrije periode na resectie was significant langduriger na chemoradiotherapie (hazard ratio 0,37; 0,16 - 0,85, p = value 0,01) met 20 versus 12 patiënten nog vrij van lokale tumorprogressie na vijf jaar (p = 0,03).Alhoewel de onmiddellijke postoperatieve mortaliteit iets hoger was in de chemoradiotherapiegroep (10,2% versus 3,8%, p = 0,26), noteerde men een merkelijk betere overleving na drie jaar en vijf jaar in de radiochemotherapiegroep (respectievelijk 46,7% en 39,5%) vergeleken met de chemotherapiegroep (respectievelijk 26,1% en 24,4%). Michael Stahl et al.: Preoperative chemotherapy versus chemoradiotherapy in locally advanced adenocarcinomas of the oesophagogastric junction (POET): Long-term results of a controlled randomized trial. European Journal of Cancer 81 (2017) 183-190 http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2017.04.027.