...

In deze prospectief bijgehouden database werden de gegevens nagegaan van 346 patiënten, die een gastrectomie ondergingen: 35% ondergingen enkel chirurgie, 44% kreeg preoperatieve chemoradiotherapie en 21% preoperatieve chemotherapie.Een lekkage van de anastomose trad op bij 3% (4/121) van de patiënten met enkel chirurgie, 4% (6/153) bij preoperatieve chemoradiotherapie en 3% (2/72) bij preoperatieve chemotherapie (PZ 1,00). Een intra-abdominale vochtcollectie werd waargenomen bij 9% (11/121) van de patiënten met enkel chirurgie, 7% (11/153) bij preoperatieve chemoradiotherapie en 6% (4/72) bij preoperatieve chemotherapie (PZ 0,70).De multivariabele analyse toonde aan dat gelijktijdige orgaanresectie de enige significante risicofactor was voor lekkage van de anastomose of intra-abdominale vochtcollectie (p = 0,014). De aard van de preoperatieve therapie was geen risicofactor voor lekkage van de anastomose of intra-abdominale vochtcollectie.Naruhiko I. et al.: Preoperative Chemoradiation Therapy Does Not Increase Risk of Anastomotic Leak in Patients With Gastric Cancer. Int J Radiation Oncol Biol Phys, Vol. 99, No. 3, pp. 660 - 666, 2017. Received Jun 9, 2017, and in revised form Jul 12, 2017. Accepted for publication Jul 17, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.2017.07.018