...

In deze studie heeft 21% van de mensen die kanker hebben overleefd, een of meerdere oproepen gekregen. In de controlegroep was dat 37%. Er werd een onlinepeiling uitgevoerd bij 87 deelnemers die een voltijdse betrekking hadden met ervaring in management en/of als interviewer. Arbeiders met een voorgeschiedenis van kanker werden meer volgens hun voorgeschiedenis dan volgens hun competenties ingedeeld. De onderzoekers hebben vastgesteld dat de kandidaten die onthulden dat ze kanker hadden gehad, te maken kregen met negatieve gedragingen vanwege de interviewers zoals het fronsen van de wenkbrauwen en van het voorhoofd, en een minder glimlachend gezicht.