...

"Patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker die niet in aanmerking komen voor standaardbehandeling, hebben weinig hoop en we zijn constant op zoek naar manieren om deze patiënten toch perspectief te geven", zei professor Eric Van Cutsem (UZ Leuven). "De gegevens van TASCO1 zijn bemoedigend en bieden bewijs dat trifluridine/tipiracil + bevacizumab een goede behandelingscombinatie is voor deze patiënten."In de verkennende fase II-studie TASCO1 werden 153 patiënten gerandomiseerd en opgevolgd tot 1 september 2020.1 De aangepaste resultaten tonen dat de mediane overall survival (OS) 22,3 maanden bedroeg met LONSURF + bevacizumab, terwijl dit 17,6 maanden was met C-B. Het gaat dus om een verbeterde OS met 4,6 maanden met LONSURF + bevacizumab in vergelijking met C-B (HR, 0,78; 95% CI: 0,55-1,10). De waarschijnlijkheid van overleving op 18 maanden met LONSURF + bevacizumab bedroeg 0,62 (95% CI: 0,50-0,72) tegenover 0,47 (95% CI: 0,35-0,57) met C-B.1 Hou er rekening mee dat het gaat om een verkennende, niet-vergelijkende studie.Van Cutsem E, Danielewicz I, Saunders MP, et al. Phase II study evaluating trifluridine/tipiracil + bevacizumab and capecitabine + bevacizumab in first-line unresectable metastatic colorectal cancer (mCRC) patients who are non-eligible for intensive therapy (TASCO1): results of the final analysis on the overall survival. ASCO GI 2021.