...

Pomalidomide is goedgekeurd in associatie met dexamethason voor de behandeling van 'relapsed refractory multipel myeloom bij volwassenen die een progressie vertoond hebben na tenminste twee voorafgaande behandelingen, inclusief bortezomib en lenalidomide. Deze beslissing volgt het positief advies op van de CHMP in mei van dit jaar. De fase III-studie MM-03 heeft bij dit type patiënten een significante verbetering van de progressievrije overleving en van de globale overleving aangetoond met een combinatie van pomalidomide en laag gedoseerd dexamethason, in vergelijking met hoge dosissen dexamethason.• Dimopoulos M et al. LBA-5 ASH 2012