...

In 2015 heeft een eerste analyse van de TAILORx-studie, een internationale klinische studie, aangetoond dat vrouwen met een hormoonreceptorpositieve, HER2-negatieve borstkanker in een vroeg stadium met negatieve lymfeklieren en een lage risicoscore van 0 tot 10 eigenlijk helemaal geen chemotherapie nodig hebben. Na een mediane follow-up van nu 58 maanden bedroeg de vijfjaarsoverleving zonder invasieve tumor bij de vrouwen met een recidiefscore van 11 tot 25 92,6%, ongeacht of de patiënten al dan niet chemotherapie hadden gekregen. Bij de patiënten die geen chemotherapie hadden gekregen, bedroegen de overleving zonder invasieve kanker en de totale overleving respectievelijk 93% en 98%, wat vergelijkbaar was met de cijfers bij vrouwen die chemotherapie hadden gekregen.Barcenas CH et al. Outcomes in patients with early-stage breast cancer who underwent a 21-gene expression assay. Cancer , Online gepubliceerd voor de papieren versie op 15 februari 2017DOI: 10.1002/cncr.30618http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.30618/full