...

"Er zijn diverse wetenschappelijke hypothesen om deze resistentie tegen immunotherapie te verklaren en het aantal ervan neemt exponentieel toe," aldus prof. Greillier. "Bijgevolg explodeert ook het aantal klinische studies." Daarom wil het PIONeeR-project, uitgevoerd in Marseille, de onderliggende mechanismen van immunoresistentie beter begrijpen. Voorlopig heeft men resultaten voor de eerste 100 patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC), die een anti-PD-(L)1 in de tweede lijn of eerste lijn kregen (met chemotherapie). Meer dan 400 biomerkers werden beoordeeld. Een voorspellende waarde werd gesuggereerd voor PD-L1-tumorexpressie, met PD-L1-positieve celdichtheid potentieel superieur, dichtheid van cytotoxische T-cellen in de tumor en dichtheid van immunosuppressieve cellen. "Het uiteindelijke doel van het project is om een immunogram te ontwerpen, dat kan helpen om immunotherapie bij gevorderde NSCLC te sturen," zei Prof. Greillier.