...

Een Canadese groep heeft een cohortonderzoek uitgevoerd bij meer dan 145.000 mensen bij wie tussen januari 2000 en juli 2013 een behandeling met antidiabetica was gestart. De follow-up liep tot juli 2014. Tijdens een follow-up van 689.616 patiëntjaren werden 622 blaaskankers gediagnosticeerd (incidentie van 90,2 per 100.000 patiëntjaren). Het risico op blaaskanker was hoger met pioglitazon dan met andere antidiabetica (121 vs. 88,9 per 100.000 patiëntjaren, hazard ratio 1,63; 95% betrouwbaarheidsinterval: 1,22 tot 2,19). Tussen het risico en de duur van de behandeling en de voorgeschreven dosering bestaat een verband. Het gaat blijkbaar niet om een klasse-effect. Tussen rosiglitazon, een ander thiazolidinedion, en blaaskanker werd immers geen verband aangetoond. Ter herinnering, rosiglitazon werd in 2010 in Europa uit de handel gehaald wegens ongunstige cardiovasculaire effecten.