...

De studie werd uitgevoerd bij 966 asymptomatische hoogrisicovrouwen ≥ 30 jaar die een preventieve salpingo-ovariëctomie hadden ondergaan. Bij 25 patiënten (2,6%) werd een invasieve of intra-epitheliale ovariumkanker (n=11), eileiderkanker (n=9) of peritoneale kanker (n=5) ontdekt. Van die patiënten vertoonde 4,6% een mutatie van het BRCA1-gen en 3,5% een mutatie van het BRCA2-gen; 0,5% vertoonde geen mutatie van die genen (p < 0,001). Bij multivariate analyse waren de menopauze (odds ratio [OR] = 4,8; 95% betrouwbaarheidsinterval = 1,8-13,2), een mutatie van het BRCA1/2-gen (OR = 8,3; 95% BI = 1,9-37,0), een abnormaal CA-125-gehalte en de resultaten van een transvaginale echografie (OR = 13,8; 95% BI = 5,2-36,3) onafhankelijke voorspellers van een ovarium- of eileiderkanker bij risicovrouwen bij wie een preventieve salpingo-ovariëctomie werd verricht.