...

De Europese Commissie heeft op 22 juli pembrolizumab goedgekeurd. Dit is de anti-PD-1-therapie van ditzelfde bedrijf voor de behandeling van gevorderderd (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen. De goedkeuring van pembrolizumab door de Europese Commissie is gebaseerd op data uit drie klinische studies uitgevoerd in meer dan 1.500 eerstelijns en eerdere behandelde patiënten met gevorderd melanoom. Pembrolizumab is de eerste en enige anti-PD-1-therapie die goedkeuring kreeg van de Europese Commissie op basis van fase 3-gegevens waaruit een statistisch superieure overleving bleek met pembrolizumab als monotherapie ten opzichte van ipilimumab, een huidige zorgstandaard voor gevorderd melanoom. Deze goedkeuring maakt het op de markt brengen van pembrolizumab in alle 28 EU-lidstaten mogelijk in de goedgekeurde dosis van 2 mg/kg om de drie weken.