...

In deze prospectieve studie werden 92 patiënten opgenomen met HER2-positieve gemetastaseerde borstkanker, die een eerstelijnschemotherapie met trastuzumab achter de rug hadden en een langetermijnrespons van meer dan drie jaar bereikten. Ze werden gerandomiseerd voor drie cycli van 600 mg fixed-dose subcutane vorm van trastuzumab, gevolgd door drie cycli standaard intraveneuze vorm van trastuzumab of deze beide vormen in omgekeerde volgorde. Op het einde van de zes cycli verrichte men een evaluatie bij de patiënten door gebruik te maken van een gevalideerde vragenlijst (de Patient Preference Questionnaire). Bij de artsen en verpleegkundigen werd gebruik gemaakt van een eenvoudige vragenlijst.79 patiënten verkozen de subcutane behandeling (85,9%, 95% confidence interval 78,8-93,0; p < 0,001), en slechts 13 de intraveneuze vorm (14,1%, 95% confidence interval 7,0-21,3). Bij de evaluatie door artsen en verpleegkundigen verkozen 55 op de 88 personen de subcutane vorm (63,6%, [53,6-73,7]).Pivot X et al. Patients' preference of trastuzumab administration (subcutaneous versus intravenous) in HER2-positive metastatic breast cancer: Results of the randomised MetaspHer study. European Journal of Cancer 82 (2017) 230 - 236. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2017.05.009. Available online 23 June 2017.