...

De auteurs hebben een studie gepubliceerd in Blood, waarin ze aantonen dat 84% van de kinderen met ALL en hun ouders de therapietrouw ten aanzien van mercaptopurine per os te rooskleurig inschatten. Mercaptopurine wordt voorgeschreven gedurende (minstens) twee jaar na de inductiechemotherapie om een langdurige remissie te bewerkstelligen. Studies leren echter dat mercaptopurine pas werkt als de patiënt meer dan 95% van de voorgeschreven doses inneemt. Bij de patiënten met een goede therapietrouw (gedefinieerd als patiënten die minstens 95% van de voorgeschreven doses innamen) overschatte een klein percentage (8%) de consumptie. Bij de patiënten met een slechte therapietrouw was dat percentage veel hoger: 47%. Vergetelheid was de belangrijkste reden waarom de voorgeschreven behandeling niet werd nageleefd. Gezien de resultaten van die studie hebben de artsen op een vooraf bepaald tijdstip een persoonlijk sms'je gestuurd naar de patiëntjes en hun ouders om ze eraan te herinneren dat ze het geneesmiddel moesten innemen.Landier W et al. Comparison of self-report and electronic monitoring of 6MP intake in childhood ALL: A Children's Oncology Group study Blood 2017. doi: https://doi.org/10.1182/blood-2016-07-726893http://www.bloodjournal.org/content/early/2017/02/01/blood-2016-07-726893?sso-checked=true