...

De onderzoekers hebben de medische dossiers doorgenomen van de 914 patiënten die tussen januari 2012 en december 2014 waren opgenomen op de stroke unit van hun ziekenhuis. 381 patiënten kwamen in aanmerking voor de studie en werden gedurende 18 maanden gevolgd vanaf de diagnose van het CVA.Tijdens die follow-up van 18 maanden hebben 29 (7,6%) patiënten die een CVA hadden overleefd, kanker vertoond, vooral colon-, long- en prostaatkanker. Die incidentie was hoger dan de verwachte incidentie van 4,5%. De gemiddelde tijd tussen de datum van het cerebrovasculair accident en die van de diagnose van kanker was zes maanden. Bijna 45% van de kankers werd gediagnosticeerd tijdens de eerste zes maanden na de diagnose van het CVA. Bijna twee derde (62%) van de patiënten met kanker vertoonde metastasen of een plaatselijk gevorderde kanker.Bij multivariate analyse correleerden een hogere leeftijd, een voorgeschiedenis van kanker, een hoog fibrinogeengehalte en een laag hemoglobinegehalte met het bestaan/de ontwikkeling van kanker.Rogado J et al. 42e congres van de ESMO (ESMO 2017), Madrid, Spanje, 8-12 september 2017. Abstract 1412P_PR.