...

Ongeveer 20% van de (Belgische) bevolking vertoont gastro-oesofageale reflux. Bij een klein aantal patiënten verschijnen er in het slokdarmslijmvlies ook andere cellen die normaal alleen voorkomen in de darmwand. Dat fenomeen wordt Barrett-oesofagus genoemd. Als die cellen abnormaal actief worden, zouden ze kwaadaardig kunnen worden. Een groep van de Universiteit van Amsterdam heeft ontdekt dat Barrett-cellen optreden als gevolg van een interactie tussen twee eiwitten die door twee aparte signalisatiewegen worden geactiveerd, meer bepaald twee cascades van moleculaire veranderingen in de cel. Beide wegen (pSMAD/CDX2) zijn noodzakelijk om te resulteren in veranderingen van het slokdarmweefsel en een Barrett-oesofagus.Mari L et al: A pSMAD/CDX2 Complex Is Essential for the Intestinalization of Epithelial Metaplasia. Cell Reports 2014; 7: 1197-1210. Artikel eerst online gepubliceerd op 21 mei 2014.