...

De vorsers hebben de gegevens afkomstig van stalen voor behandeling van 559 kinderen met een ALL geanalyseerd. Ze wilden nagaan of er een correlatie bestaat tussen het rookgedrag van de ouders en onderdrukking van één van de acht genen die een rol spelen bij de pathogenese van ALL.Deleties waren aanzienlijk frequenter bij kinderen van wie de moeder had gerookt tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Per vijf sigaretten per dag die de moeder tijdens de zwangerschap had gerookt, steeg het aantal deleties met 22%. En per vijf sigaretten per dag die de moeder had gerookt tijdens de periode van borstvoeding, steeg het aantal deleties met 74%. Als de moeder of de vader vijf sigaretten per dag had gerookt voor de bevruchting, was het aantal deleties 7-8% hoger.De Smith AJ et al: Correlates of Prenatal and Early-Life Tobacco Smoke Exposure and Frequency of Common Gene Deletions in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia. Cancer Research 2017. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 22 maart 2017. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-16-2571.