Deze studie werd uitgevoerd bij patiënten met een niet-reseceerbaar NSCLC. Een derde van de patiënten vertoonde een lokaal gevorderde tumor. De standaardbehandeling bij patiënten in een goede algemene toestand bestaat in chemotherapie met een platinaverbinding en concomitante radiotherapie (cCRT). "De effectiviteit van die behandeling is echter maar beperkt: de mediane progressievrije overleving vanaf het begin van de cCRT bedraagt 8-10 maanden en slechts 15% van de overleeft 15 jaar", preciseert Luis Paz-Ares (Madrid, Spanje), hoofdonderzoeker van de PACIFIC-studie.

Over PD-L1

Checkpointremmers hebben hun werkzaamheid bij de behandeling van NSCLC al bewezen. PACIFIC is de eerste fase 3-studie die immunotherapie heeft onderzocht bij patiënten met een plaatselijk gevorderd, niet-reseceerbaar NSCLC stadium 3. De studie werd uitgevoerd met durvalumab, een gehumaniseerde monoklonale IgG1-antistof tegen PD-L1, dat door tumorcellen tot expressie wordt gebracht.

Deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie werd uitgevoerd bij patiënten met een levensverwachting van minstens 12 weken. De patiënten werden 1 tot 42 dagen na cCRT in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar durvalumab 10 mg/kg om de twee weken (n = 476) of een placebo om de twee weken (n = 237) gedurende een jaar. De twee primaire eindpunten waren de PFS volgens de RECIST-criteria (evaluatie door een onafhankelijk centraal comité) en de totale overleving. Tijdens zijn presentatie zei L. Paz-Ares dat er nog niet voldoende gegevens waren om de mediane totale overleving te kunnen berekenen. Secundaire eindpunten waren de PFS na 12 en 18 maanden, het percentage objectieve respons, de veiligheid van de behandeling, de duur van de respons en de tijd tot optreden van een metastase of overlijden.

Een positieve golf

De patiënten werden gestratificeerd volgens de leeftijd, het geslacht en het rookgedrag. 713 patiënten werden in de studie opgenomen en 709 van de 713 patiënten hebben de toegewezen behandeling gekregen: 473 in de durvalumabgroep en 236 in de placebogroep. De demografische en klinische kenmerken waren vergelijkbaar in de twee groepen. Bij het afsluiten van de analyse in februari 2017 bedroeg de mediane follow-up 14,5 maanden. De mediane PFS was significant langer met durvalumab dan met de placebo: 16,8 versus 5,6 maanden, dus een daling van het risico op tumorprogressie met 48% (HR 0,52, 95% BI 0,42-0,65; p < 0,0001).

De PFS na 12 maanden was 55% in de durvalumabgroep en 35,3% in de placebogroep. De PFS na 18 maanden was respectievelijk 44% en 27%. Het percentage objectieve respons was 28,4% in de durvalumabgroep en 16% in de andere groep. De mediane duur van de respons op de behandeling was op het ogenblik van de analyse nog niet bereikt in de durvalumabgroep en was 13,8 maanden in de placebogroep.

Na 12 en 18 maanden vertoonde 72,8% van de patiënten nog altijd een respons op durvalumab; het responspercentage in de placebogroep was respectievelijk 56,1% en 46,8%. De incidentie van nieuwe letsels, ongeacht de ligging, verminderde in de totale populatie. Slechts 20,4% van de patiënten in de durvalumabgroep heeft nieuwe letsels ontwikkeld tegen 32,1% in de placebogroep. De incidentie van hersenmetastasen bedroeg respectievelijk 5,5% en 11%.

Wat de veiligheid van de behandeling betreft, 29,9% van de patiënten in de durvalumabgroep en 26,1% van de patiënten in de placebogroep hebben graad 3/4-bijwerkingen ontwikkeld. 15,4% van de patiënten van de durvalumabgroep en 9,8% van de patiënten van de placebogroep hebben de behandeling stopgezet wegens bijwerkingen.

De PACIFIC-studie is dus een positieve studie. Alle parameters van de patiënten verbeterden significant. Er is nog geen informatie over de totale overleving, maar de gunstige effecten voor de patiënten zijn duidelijk ongeacht de PD-L1-expressie door de tumor. Net zoals andere checkpointremmers bewerkstelligt durvalumab een duurzame respons met weinig bijwerkingen.

Paz-Ares L et al. PACIFIC: A double-blind, placebo-controlled Phase III study of durvalumab after chemoradiation therapy (CRT) in patients with Stage III, locally advanced, unresectable NSCLC. ESMO 2017 Abstract # LBA1.

Scott J. Antonia et al. Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2017 online.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1709937?query = featured_home

Deze studie werd uitgevoerd bij patiënten met een niet-reseceerbaar NSCLC. Een derde van de patiënten vertoonde een lokaal gevorderde tumor. De standaardbehandeling bij patiënten in een goede algemene toestand bestaat in chemotherapie met een platinaverbinding en concomitante radiotherapie (cCRT). "De effectiviteit van die behandeling is echter maar beperkt: de mediane progressievrije overleving vanaf het begin van de cCRT bedraagt 8-10 maanden en slechts 15% van de overleeft 15 jaar", preciseert Luis Paz-Ares (Madrid, Spanje), hoofdonderzoeker van de PACIFIC-studie. Over PD-L1Checkpointremmers hebben hun werkzaamheid bij de behandeling van NSCLC al bewezen. PACIFIC is de eerste fase 3-studie die immunotherapie heeft onderzocht bij patiënten met een plaatselijk gevorderd, niet-reseceerbaar NSCLC stadium 3. De studie werd uitgevoerd met durvalumab, een gehumaniseerde monoklonale IgG1-antistof tegen PD-L1, dat door tumorcellen tot expressie wordt gebracht.Deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie werd uitgevoerd bij patiënten met een levensverwachting van minstens 12 weken. De patiënten werden 1 tot 42 dagen na cCRT in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar durvalumab 10 mg/kg om de twee weken (n = 476) of een placebo om de twee weken (n = 237) gedurende een jaar. De twee primaire eindpunten waren de PFS volgens de RECIST-criteria (evaluatie door een onafhankelijk centraal comité) en de totale overleving. Tijdens zijn presentatie zei L. Paz-Ares dat er nog niet voldoende gegevens waren om de mediane totale overleving te kunnen berekenen. Secundaire eindpunten waren de PFS na 12 en 18 maanden, het percentage objectieve respons, de veiligheid van de behandeling, de duur van de respons en de tijd tot optreden van een metastase of overlijden.Een positieve golfDe patiënten werden gestratificeerd volgens de leeftijd, het geslacht en het rookgedrag. 713 patiënten werden in de studie opgenomen en 709 van de 713 patiënten hebben de toegewezen behandeling gekregen: 473 in de durvalumabgroep en 236 in de placebogroep. De demografische en klinische kenmerken waren vergelijkbaar in de twee groepen. Bij het afsluiten van de analyse in februari 2017 bedroeg de mediane follow-up 14,5 maanden. De mediane PFS was significant langer met durvalumab dan met de placebo: 16,8 versus 5,6 maanden, dus een daling van het risico op tumorprogressie met 48% (HR 0,52, 95% BI 0,42-0,65; p < 0,0001).De PFS na 12 maanden was 55% in de durvalumabgroep en 35,3% in de placebogroep. De PFS na 18 maanden was respectievelijk 44% en 27%. Het percentage objectieve respons was 28,4% in de durvalumabgroep en 16% in de andere groep. De mediane duur van de respons op de behandeling was op het ogenblik van de analyse nog niet bereikt in de durvalumabgroep en was 13,8 maanden in de placebogroep.Na 12 en 18 maanden vertoonde 72,8% van de patiënten nog altijd een respons op durvalumab; het responspercentage in de placebogroep was respectievelijk 56,1% en 46,8%. De incidentie van nieuwe letsels, ongeacht de ligging, verminderde in de totale populatie. Slechts 20,4% van de patiënten in de durvalumabgroep heeft nieuwe letsels ontwikkeld tegen 32,1% in de placebogroep. De incidentie van hersenmetastasen bedroeg respectievelijk 5,5% en 11%.Wat de veiligheid van de behandeling betreft, 29,9% van de patiënten in de durvalumabgroep en 26,1% van de patiënten in de placebogroep hebben graad 3/4-bijwerkingen ontwikkeld. 15,4% van de patiënten van de durvalumabgroep en 9,8% van de patiënten van de placebogroep hebben de behandeling stopgezet wegens bijwerkingen. De PACIFIC-studie is dus een positieve studie. Alle parameters van de patiënten verbeterden significant. Er is nog geen informatie over de totale overleving, maar de gunstige effecten voor de patiënten zijn duidelijk ongeacht de PD-L1-expressie door de tumor. Net zoals andere checkpointremmers bewerkstelligt durvalumab een duurzame respons met weinig bijwerkingen.Paz-Ares L et al. PACIFIC: A double-blind, placebo-controlled Phase III study of durvalumab after chemoradiation therapy (CRT) in patients with Stage III, locally advanced, unresectable NSCLC. ESMO 2017 Abstract # LBA1.Scott J. Antonia et al. Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2017 online. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1709937?query = featured_home