...

In deze prospectieve, multicentrische fase 3-studie werden 61 patiënten gerandomiseerd in twee groepen. 26 patiënten werden behandeld met een korte behandeling van 25 Gy in vijf sessies en 35 patiënten met een klassieke radiotherapie van 40 Gy in 15 sessies. Enkel oudere en zwakke patiënten werden geïncludeerd: dit wil zeggen ouder dan 65 jaar en een Karnofsky Performance Status van minder dan 80%.De mediane overall overleving bedroeg 6,8 maanden (CI 95%, 4,5 - 9,1 maand) in de groep met korte behandeling en 6,2 maanden (95% betrouwbaarheidsinterval; 2,6 - 5,9 maand) na een klassieke langdurige radiotherapie. Ook de mediane progressievrije overleving was beter (P = 0,706) na een kortdurende behandeling: 4,3 maand, (CI 95%; 2,6 - 5,9 maand) versus 3,2 maand (CI 95%; 0,1 - 6,3 maand).Douglas Guedes de Castro et al.: Survival Outcomes With Short-Course Radiation Therapy in Elderly Patients With Glioblastoma: Data From a Randomized Phase 3 Trial Int J Radiation Oncol Biol Phys, Vol. 98, No. 4, pp. 931e938, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.2017.03.037