...

De onderzoekers zijn voor hun meta-analyse tot midden 2018 uitgegaan van 23 gerandomiseerde klinische studies die immunotherapie hebben vergeleken met de standaardbehandeling die op dat ogenblik geïndiceerd was bij gevorderde kankers. In alle studies was de totale overleving het primaire eindpunt en werden de gegevens gestratificeerd volgens het geslacht van de patiënt. In het totaal ging het om 9.322 mannen (64,9%) en 4.399 vrouwen (32,1%). De meeste patiënten waren ouder dan 70 jaar. Zowel bij mannen (hazard ratio = 0,75, p < 0,001) als bij vrouwen (HR = 0,77, p = 0,002) was de totale overleving beter met een checkpointremmer dan met de standaardbehandeling. Bij subgroepanalyses was er evenmin een significant verschil in resultaten tussen mannen en vrouwen, ongeacht de ligging van de tumor, de behandelingslijn, de klasse van immunotherapie, de studieopzet en het percentage vrouwen in de studie.Wallis CJD et al. Association of Patient Sex With Efficacy of Immune Checkpoint Inhibitors and Overall Survival in Advanced Cancers. A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 3 januari 2019. doi:10.1001/jamaoncol.2018.5904. https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2719757?resultClick=3