...

Dit retrospectieve cohortonderzoek werd uitgevoerd bij 944.227 vrouwen van 30 tot 64 jaar bij wie tussen januari 2003 en december 2015 een baarmoederhalsuitstrijkje was afgenomen voor cytologisch onderzoek en bij wie het DNA van humane papillomavirus was opgespoord. De body mass index werd geclassificeerd als normaal/te laag (< 25 kg/m2), overgewicht (25 tot < 30 kg/m2) of obesitas (≥ 30 kg/m2). De auteurs hebben het cumulatieve risico op precancereuze baarmoederhalsletsels en baarmoederhalskanker berekend volgens de body mass index. Over een periode van vijf jaar was de incidentie van precancereuze baarmoederhalsletsels lager (n = 4.489) en die van baarmoederhalskanker hoger (n = 490) naarmate de body mass index steeg. De frequentie van precancereuze letsels na vijf jaar was het laagst bij zwaarlijvige vrouwen (0,51%, 95% BI 0,48% tot 0,54% vs. 0,73%, 95% BI 0,70% tot 0,76%, bij vrouwen met een normaal of een te laag gewicht, tendens p < 0,001). De frequentie van baarmoederhalskanker over een periode van vijf jaar was het hoogst bij zwaarlijvige vrouwen (0,083%, 95% BI 0,072% tot 0,096%, vs. 0,056%, 95% BI 0,048% tot 0,066%, bij vrouwen met een normaal/te laag gewicht, tendens p < 0,001). De resultaten waren coherent in de verschillende leeftijdsgroepen (30 tot 49 jaar versus 50 tot 64 jaar) en ongeacht de HPV-status (positief of negatief) en het histologische subtype (glandulair vs. squameus). Ongeveer 20% van de gevallen van baarmoederhalskanker bij de vrouwen in de studie bij wie een routinescreeningonderzoek was uitgevoerd, zou kunnen worden toegeschreven aan overgewicht of obesitas. De auteurs concluderen dat vrouwen die te veel wegen of zwaarlijvig zijn, een hoger risico lopen om baarmoederhalskanker te krijgen, waarschijnlijk doordat precancereuze letsels van de baarmoederhals onvoldoende worden gediagnosticeerd. Met betere apparatuur en/of een betere techniek voor het afnemen van stalen en visualisatie van de baarmoederhals zou de incidentie van baarmoederhalskanker bij vrouwen met een hoge body mass index kunnen dalen.Clarke MA et al.: Epidemiologic Evidence That Excess Body Weight Increases Risk of Cervical Cancer by Decreased Detection of Precancer. DOI: 10.1200/JCO.2017.75.3442 Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 22 januari 2018 http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.75.3442?et_cid=40157473&et_rid=933011444&linkid=Evidence+That+Excess+Body+Weight+Increases+Cervical+Cancer+Risk