...

Deze populatiestudie werd in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd bij 5,24 miljoen mensen, van wie er 166.955 één van de vooraf gespecificeerde kankers hebben ontwikkeld. De bmi correleerde met 17 van de 22 kankers, maar het effect verschilde sterk naargelang van de anatomische ligging. Een stijging van de bmi met 5 kg/m² vertoonde een vrijwel lineaire correlatie met het risico op baarmoederhalskanker (relatief risico [RR] 1,62, 99% BI: 1,56-1,69, p < 0,0001), galblaaskanker (1,31; 1,12-1,52, p < 0,001), nierkanker (1,25;1,17-1,33, p < 0,0001), baarmoederhalskanker (1,10, 1,03-1,17, p: 0,0035), schildklierkanker (1,09, 1,0-1,19, p = 0,0088) en leukemie (1,09, 1,05-1,13, p ≤ 0,0001). Daarnaast werd ook een correlatie vastgesteld tussen de body mass index en leverkanker (1,19; 1,12-1,27), colonkanker (1,10;1,07-1,13), ovariumkanker (1,09; 1,04-1,14) en postmenopauzale borstkanker (1,05; 1,03-1,07) (p altijd < 0,0001). De auteurs hebben berekend dat een stijging van de bmi met 1 kg/m² op populatieniveau in het Verenigd Koninkrijk resulteert in 3.790 extra gevallen van één van de tien met de bmi samenhangende kankers.