...

De auteurs hebben eerst het effect van vitamine C alleen en in combinatie met carboplatine (klassieke chemotherapie bij ovariumkanker) onderzocht op humane ovariumkankercellen. Daarna hebben ze die cellen overgeplant bij muizen om het in-vivo-effect van een combinatie van chemotherapie en vitamine C te onderzoeken. De resultaten van beide proeven bleken bemoedigend te zijn. De kankercellen waren gevoelig voor behandeling met vitamine C en de niet-zieke cellen bleven gezond. De vorsers hebben daarna een kleine klinische studie uitgevoerd bij 27 vrouwen met een gevorderde ovariumkanker die gedurende vijf jaar werden gevolgd. Vitamine C had geen significant effect op de overleving, maar verminderde wel de bijwerkingen van de chemotherapie (paclitaxel en carboplatine) bij sommige patiënten. Jeanne Drisko, coauteur van de studie, is van oordeel dat "die preliminaire resultaten volstaan om grotere klinische studies op touw te zetten." (referenties: Science Translational Medicine, 5 februari 2014, DOI: 10.1126/scitranslmed.3007154)