...

De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van 260 kinderen en jongvolwassenen van 3-21 jaar (gemiddelde leeftijd = 9,15 jaar). De behandeling bestond uit een heelkundige interventie, bestraling van de schedel en de wervelkolom volgens het risico (gemiddeld risico = 186, hoog risico = 74) en chemotherapie. De patiënten werden getest in het begin en gedurende hoogstens vijf jaar met evaluatie van acht met het lezen samenhangende neurocognitieve variabelen (bv. fonemen, vloeiendheid en begrijpen) en contributieve cognitieve processen (bijv. werkgeheugen en verwerkingssnelheid).Van de kinderen vertoonden er 196 een normaal gehoor of een lichte tot matige neurosensorische gehoordaling (Chang graad 0-2a) en 64 kinderen vertoonden een ernstige neurosensorische gehoordaling (Chang graad ≥ 2b). Het leesvermogen was significant slechter bij de patiënten met een ernstige neurosensorische gehoordaling dan bij de patiënten met een normaal gehoor of een lichte tot matige neurosensorische gehoordaling (p telkens < 0,05). Dat was zo voor alle variabelen behalve bij taken die het bewustzijn van geluiden en het werkgeheugen evalueren. Na correctie voor de leeftijd op het ogenblik dat de diagnose werd gesteld, en de stralingsdosis op de schedel en de wervelkolom (die werd aangepast volgens het risico) waren de volgende variabelen nog altijd significant zwakker bij kinderen met een ernstige neurosensorische gehoordaling: fonetische vaardigheden, fonetische decodering, begrijpend lezen en snelheid van informatieverwerking (p telkens < 0,05). Olivier TC et al: Cognitive Implications of Ototoxicity in Pediatric Patients With Embryonal Brain Tumors. DOI: 10.1200/JCO.18.01358 Journal of Clinical Oncology. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 2 mei 2019. https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.18.01358?journalCode=jco