...

De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van 17.587 volwassenen met een harttransplantaat die zijn opgenomen in het register van de Internationale vereniging voor hart- en longtransplantatie. De primaire eindpunten van de studie waren de incidentie, het type en de tijd tot optreden van een de novo kanker.Tussen het eerste en het vijfde jaar na de harttransplantatie bedroeg het risico op optreden van een of andere kanker 10,7%. De cumulatieve incidentie volgens het type kanker was als volgt: huidkanker 7,0%, andere kankers 4,0%, lymfoproliferatieve aandoening 0,9%. De cumulatieve incidentie van kanker was significant hoger tussen 2006 en 2011 dan tussen 2000 en 2005 (12,4% vs. 10% p < 0,0001). Bij optreden van een kanker verminderde de overleving van de patiënten significant (p < 0,0001) in vergelijking met die bij patiënten zonder kanker. Youn J-C et al.: Temporal Trends of De Novo Malignancy Development After Heart Transplantation. J Am Coll Cardiol., 2018; 71: 40-9. DOI: 10.1016/j.jacc.2017.10.077. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29301626