...

De totale overleving was 10 maanden beter bij patiënten met een longadenocarcinoom met een hoger aantal TIL in de micro-omgeving van de tumor dan bij patiënten met een laag aantal TIL. Het 'PD-L1-high en PD-1-low'-subtype van patiënten reageert goed op immunotherapie: het responspercentage met nivolumab was 86%. De overleving van patiënten met een type III-NSCLC was beter: de mediane totale overleving bedroeg 36,5 maanden bij patiënten met een type III-NSCLC tegen 25,7 maanden bij patiënten met een type II-tumor. De PFS was respectievelijk 27,6 en 16,1 maanden.Mazzaschi G et al. Favorable clinical outcome and response to immunotherapy share a common PD-L1/PD-1 based NSCLC immune contexture. ELCC 2017, Genève 5-8 mei. Abstract #2O. http://www.esmo.org/Conferences/ELCC-2017-Lung-Cancer/News-Press-Releases/Specific-Immune-Cell-Profiles-Tackle-on-Tumour-Immune-Escape-and-Potentially-Identify-Lung-Cancer-Patients-Responsive-to-Anti-PD-1-Immunotherapy